CEREALS

Tot comença amb el coneixement profund dels cereals amb els quals s’elaboren les nostres farines. En col·laboració amb el MOULIN DE COLAGNE, seleccionem les varietats de blats tous i de races de la terra (Espelta, Khorasan i Xeixa, entre d’altres) que són més adequats per a la producció dels nostres pans.

Les races de la terra arriben als nostres dies per selecció natural, sense intervenció humana. La selecció natural, suportant canvis meteorològics i diferents plagues, dóna com a resultat unes llavors més resistents i amb un valor nutritiu més elevat; encara que posseeixin molta menor productivitat agronòmica.

Trobem diferents varietats com:

− Espelta: Triticum spelta

− Blat egipci o Khorasan: Triticum dicoccum

− Espelta petita o Eïn Korn: Triticum monococcum

− Xeixa: Triticum aestibum compactum

– Gaià: Triticu durum