Els nostres camps tornen a estar a punt!

Arribada la tardor, a EliasBoulanger ens preparem per a la recollida dels “Cigronets de l’Anoia”.

Fa mesos vàrem plantar en els nostres camps aquesta lleguminosa que compleix amb els requisits de l’alternança de cultius i que cada tres anys es planta en els camps de blat perquè aporti el nitrogen necessari per al bon desenvolupament del cereal. Aquest fet ha permès lluitar contra la invasió de les males herbes i ha aconseguit dotar al sòl dels nutrients que el blat necessita per al seu espigolat, fent que l’aportació d’adob sigui mínima.

Ara els nostres camps i terres estan preparats per tornar a ser fecundats per les nostres llavors i regalar-nos la collita 2018/2019.

Només queda esperar i ho fem amb més ganes que mai.

Leave a reply